Přeskočit na obsah

  Instalace Github Desktop Linux

  Linux-github-desktop-install

  V závislosti na verzi Linuxu, kterou používáte, můžete nainstalovat github desktop Linux pomocí následujících příkazů.

  Ubuntu/Debian

  wget -qO - https://packagecloud.io/shiftkey/desktop/gpgkey | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/shiftkey-desktop.asc > /dev/null
  sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packagecloud.io/shiftkey/desktop/any/ any main" > /etc/apt/sources.list.d/packagecloud-shiftky-desktop.list'
  sudo apt-get update
  sudo apt install github-desktop

  Fedora/Redhat/Centos

  sudo rpm --import https://packagecloud.io/shiftkey/desktop/gpgkey
  sudo sh -c 'echo -e "[shiftkey]\nname=GitHub Desktop\nbaseurl=https://packagecloud.io/shiftkey/desktop/el/7/\$basearch\nenabled=1\ngpgcheck=0\nrepo_gpgcheck=1\ngpgkey=https://packagecloud.io/shiftkey/desktop/gpgkey" > /etc/yum.repos.d/shiftkey-desktop.repo'
  sudo dnf install github-desktop 

  github-desktop-linux-install-1

  English Source Link

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.