Přeskočit na obsah

  Instalace Github Desktop Windows

  cropped-windows-github-desktop.install

  Nejprve si z tohoto odkazu stáhneme Github Desktop

  Github Desktop ke stažení: https://central.github.com/deployments/desktop/desktop/latest/win32

  Instalace Github Desktop Windows

  github-desktop-windows-install-1

  Poté proveďte proces instalace. Na konci procesu nastavení se zobrazí obrazovka, kde můžete vybrat cestu k souboru. Odtud vybereme, který soubor ponechat ve vašem github repo, vašem počítači. Jakmile to vyberete, budete muset odpovídat vašemu účtu github. Zde můžete snadno spárovat přihlášením do githubu z vašeho prohlížeče.

  A jste připraveni používat Github Desktop.

  github-desktop-windows-install-2

  Pokud jsme dokončili instalaci, můžeme se nyní naučit program používat. Nyní je obecně program rozdělen do 2 hlavních částí. První sekcí je červeně orámovaná sekce vlevo, kde si můžete prohlédnout své úložiště a soubory. Velká žlutě orámovaná část vpravo je částí, kde vidíte, co můžete dělat podle vybraného repozitáře. Zde je důležitým krokem ponechat vaše repo v cestě k souboru, kterou vám poskytlo na prvním místě. Github detekuje vaše soubory podle této cesty.

  Instalace Github Desktop Windows byla dokončena

  English Source Link

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.